Content marketing

Content marketing

Content marketing je postupak stvaranja vrijednog i relevantnog sadržaja za sticanje i privlačenje publike. Pošto je content marketing relativno nova marketinška strategija, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko prevoda ovog pojma  marketing sadržaja, marketing kroz sadržaj, marketing sadržajem ili sadržajni marketing.U praksi je i…