Content marketing

Content marketing

Content marketing je postupak stvaranja vrijednog i relevantnog sadržaja za sticanje i privlačenje publike. Pošto je content marketing relativno nova marketinška strategija, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko prevoda ovog pojma  marketing sadržaja, marketing kroz sadržaj, marketing sadržajem ili sadržajni marketing.U praksi je i…

 E-mail marketing

E-mail marketing

Marketing putem e-maila upotreba je e-maila za promociju proizvoda ili usluga tijekom razvijanja odnosa sa potencijalnim kupcima ili klijentima. To je zapravo izravna pošta koja se šalje elektronskim putem, umjesto putem poštanske službe. Saznajte više o pogodonostima koje ima e-mail…